Zpět do obchodu

Registrace

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy - stáhnout

Odstoupení - vzor

Prodávající:

Budějovický Majáles, z. s.

IČ: 03347371

se sídlem: Česká 195/20, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 6518

e-mail: webmajales@gmail.com

telefon: +420 603 354 049

web: http://budejovickymajales.cz

(dále jen „prodávající“)

Já, níže podepsaný/á _________________________________________________, bytem _________________________________________________________________, datum narození ________________________,

jsem si od Vás na základě objednávky č. ________________________ objednal(a) následující zboží:

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč.

Celkově tedy za kupní cenu ______________________________ včetně / bez (nehodící se škrtněte) DPH.

Zboží jsem převzal(a) dne ________________.

Tímto odstupuji od shora uvedené kupní smlouvy.

Kupní cenu mi vraťte zpět složenkou / na bankovní účet č. _________________ (nehodící se škrtněte).

V ___________________________________, dne __________________

Zpět do obchodu